За ролята на кюнците в димоотводната система на камината

прав кюнец
Черен емайлиран димоотвод, Прав, Размер Ф130

Уюта, който предизвикват при използването си камините за отопление е несравним с който и да било електрически уред. Но преди да се отдадете на насладата от това да получите конкретна доза комфорт е време да помислите за инсталацията и монтажа на уреда. Акцента на днешната публикация ще бъдат кюнци за камини, тъй като именно това са аксесоарите, които имат задължителен характер и действително са в основата на това да си осигурите ефективно и качествено отвеждане на димните газове. Защо са необходими и какви са видовете кюнци, които се предлагат на пазара? Отговорите на тези важни въпроси ще представим в публикацията като основната ни цел е да ви улесним в избора ви.

Типове кюнци за камини

Ще започнем със запознаването на основните видове кюнци, които е необходимо да имате предвид преди да стартирате подобна инвестиция в уред, който налага изграждане на система за отвеждане на газовете. Това, което очевидно е необходимо да вземете под внимание са съществените принципи за работа на тези аксесоари за димоотвод.

Ангажимента, който ще поемете относно този вид инсталация очевидно касае не само ефективността на отвеждането на дима и газовете, а също така и правилното изгаряне на горивото, което използвате за камината. Кюнците се делят на няколко основни типа:

  • Прави

Без тях няма как да постигнете желана дължина на отвеждащия дима път. Обикновено тук се използват два типа дължини – 50 и 100 см като целта е съчетаването им да доведе до постигане на желаната дължина. Има и друг тип кюнци, които са известни като телескопични. При тях акцента е в това, че могат да увеличават и намаляват дължината си;

ъглов кюнец
  • Ъглови

За да можете успешно да промените посоката на димоотводната инсталация имате нужда именно от такъв вариант кюнци. Те се делят на два основни вида според ъгъла, който образуват. Обикновено биват 90 или 45 градусови;

  • Тройници

Модела можете да срещнете още като ревизионен кюнец. Неговата роля е в това да ви осигури лесен достъп до натрупаните сажди и да ви позволи да ги почистите. Освен това тройниците са препоръчителни за употреба и поради това, че спомагат за намаляването на конденза от изгарянето на горивото от камината.

Разбира се, че в търговската режа се предлагат още редица други варианти, но с основните, които изброихме можете да обособите и оформите коректна и надеждна димоотводна инсталация, с чиято помощ успешно ще отвеждате димните газове и миризми от имота си.

Необходимост от димоотводна система

Безпочвено е да коментираме необходимостта от тези съществени компоненти от отоплителната система на дома. Очевидно е, че няма как да се постигнат успешни резултати в случай, че изисквате единствено комфорт и наслада от топлината, която камината ви осигурява. За да е безопасно отопляването е важно да инвестирате в правилната димоотводна система, тъй като именно чрез нея ще успеете да си осигурите оптимално икономично изгаряне на ресурса, с който ще се отоплявате през зимата.

В състава на димоотвода се включват комбиниране на различни видове кюнци, които съставят пътя, по който дима ще бъде извеждан в атмосферата. И за да бъде процеса на отопление подобрен е необходимо да се фокусирате върху подбор на:

  • Качествени изделия с доказана дългогодишна гаранция;
  • Правилно съчетаване на елементите, които ще използвате за изграждане на пътя на димните газове;
  • Избор на материал, който е оптимално ефективен спрямо вида на камината и обичайното гориво, което се използва за отопляване;
  • Здравина и надеждност на изделията;
  • Отлична цена и т.нат.

Съветваме ви преди да инвестирате в такива аксесоари за димоотвод да вземете предвид консултациите от специалисти. Само така ще можете да си осигурите ефективност, качество, комфорт и топлина, които да зарят у дома.