Положителни и отрицателни страни на индивидуалния шофьорски курс

ускорен шофьорски курс

Да притежаваш свидетелство за управление на моторно превозно средство е истинско удобство. Но имате ли на разположение три месеца, които да отделите за да преминете редовен курс за водачи от категория В например? Именно времето е фактора, който до известна степен принуди автошколите да предложат на курсистите индивидуални форми за обучение, които са съобразени основно с времето, с което клиентите разполагат. Много хора бъркат индивидуалното обучение със съкратена форма. Да, съкращаване има, но е то е само във връзка с времевия показател, но в никакъв случай с това да се ореже част от някой от модулите като хорариум от часове.  Причините кандидат шофьорите да търсят такава експресна форма е в това, че вероятно учат и живеят в чужбина и не разполагат с достатъчно време за да преминат колективно и редовно обучение. ако ваканцията е сама месеци половина е важно да се направи организация и много бързо да се предприеме действие по записване на индивидуална форма за преминаване на шофьорски курс.курс за шофьори

Положителните страни на един индивидуален шофьорски курс са в разпределяне на времето според персоналните ангажименти на курсиста. Де факто инструктора се съобразява изцяло с вашите възможности и се изготвя доста интензивен график за преминаване на двата основни модула – теория и практика. Ако например записвате В категория то можете да в рамките на седмица да преминете целия материал от 40 часа предвиден теоретичен материал. Доста голямо натоварване ще се наложи да изпитате, тъй като на практика да се запознаете с изискванията на Закона за движение по пътищата и да вникнете в хронологията на решаването на изпитните листовки изисква добро познаване на материята. Затова много от курсистите, които имат намерение да се впуснат в предизвикателството индивидуален курс за шофьори предварително отделят време за това да изучат подробно правилата и законовите норми за безопасно движение. Интернет пространството предлага  и безплатно решаване на листовки, което пък е начин да се подготвите още по –добре за този модул. Ето как можете да сте една крачка преди останалите курсисти и да имате възможност дори за седмица да вземете 40-те часа от модула теория. Не е невъзможно, но е свързано с огромно напрежение, за което трябва да сте подготвени. Имайте предвид, че за успешен курс е важно както курсиста така и неговия инструктор да са напълно спокойни. А това се постига с много добра организация от двете страни за да е постигнат ефективни резултати и още при първия тестов изпит да получите отговор ДА. След преминаването на теорията се пристъпва към практика. За категория Б това са 31 часа, които съгласно регламентираните правила се провеждат първо при условия полигон и след усвояване на важни и основни маневри курсиста преминава в градски трафик. Характерно при този модул е индивидуалното обучение да е съобразено както с графика на курсиста така и с възможностите на самия инструктор. Ако инструктора вече е започнал по график курс с група от кандидат шофьори то наистина е предизвикателство да включи и индивидуално обучение. обикновено курсовете по индивидуален план се провеждат извън работно време, което си има своите положителни и отрицателни страни. Ако кормуването можете да провеждате само в пикови часове на трафик в града то наистина можете да се стресирате от профучаващите около вас коли и така да създадете потенциална опасност от ПТП. За други пък това наистина е добра мотивация много бързо да развия реакции  да се концентрират върху обстановката като по този начин логично да навлязат в шофирането със замах.

Много е индивидуално да определим дали интензивната форма на обучение е препоръчителна или не. Различни са факторите, които богат да нарекат един такъв шофьорски курс успешен или не. На първо място е важна мотивацията на самия курсист и и готовността му да може да се организира правилно и в рамките на месец или месец и половина, с които разполага като време да премине обучението и успешно да положи изпитите, които са задължителни по българското законодателство.  Доста спорен е и въпроса по отношение на качественото обучение. за много инструктори е нелогично да се взимат повече пари от курсистите, а да не се предоставя максимално качествена услуга. За други пък е по-приемливо да увеличат почти двойно тарифата за курс само защото е индивидуален, а на практика да не положат достатъчно усилия за да подготвят шофьора достатъчно добре. Оставяме преценката на вас, сами да решите дали сте готови да поемете този риск или пък ще се доверите на стандартната форма и ще преминете спокойното и в график обучение.индивидуален курс

Реално статистика сочи, че не са много кандидатите за индивидуален шофьорски курс. Причината е в това, че когато човек си прави планове се съобразява и с това, че трябва да си осигури и нужното време, което да отдели на курса. Самите инструктори също препоръчват редовната форма, тъй като обикновено се създава група от трима или четирима курсисти, които едновременно се обучават. Това е много удачен вариант, защото всъщност курсистите могат да се възползват от грешките на останалите си колеги и по този начин да избягват редица грешки, които те правят. Така , че ползите от колективното обучение наистина са безспорни  и именно поради това автошколите препоръчват ако разполагате с време да се насочите към курс, който е с нормална продължително. Но не винаги ситуацията и условията са в наша полза. Ако сме притиснати от времето и нямаме друг вариант за преминаване на шофьорски курс то наистина индивидуалната форма си остава единствения вариант да се сдобием с шофьорска книжка.

Ускорената форма може да се приложи за всеки един от курсовете, които се предлагат от автошколите без ограничения. Въпрос на това да откриете инструктор, който да се съобрази с личния ви график е записването на такава форма за придобиване на свидетелство за правоуправление на моторно превозно средства.