Какъв тип гориво е подходящо за икономично отопление през зимата

доставка на гориво

Отопляването е едно от най-съществените разходни пера както за домакинствата така и за бизнеса. Изключително важно е да споделим, че когато се касае за осигуряване на отлични условия за посрещане на зимните месеци не е без значение на кой енергиен източник ще се доверим. Високите цени и непосилните сметки за масовия потребител се оказват наистина решаващ мотив да се обърнете към гориво за отопление от Горрел. Решенията, които представя на вниманието ни търговеца са за ефективен принцип за оптимизиране на разходите, качествено и благоприятно за потребителите решение.

Горива за отопление – същност

Ниският акциз на дизела, който се използва за отопление е един от съществените аргументи крайната цена на това гориво да бъде приемлива за клиентите. Горрел е доставчик на дизел във всичките му варианти, както за бита така и редица сектори на индустрията като:

 • Хранително – вкусова промишленост;
 • Текстилна промишленост;
 • Строителство;
 • Електротехническа промишленост;
 • Машиностроене и други.

Разбира се, че не е без значение по какъв начин ще биват отоплявани тези съществени като квадратура площи. предвид високите цени на електричеството и газа една от изгодните алтернативи се оказва именно нафтата. Основните технически параметри и характеристики на този енергиен ресурс се отнасят до отличната му калоричност както и способност много бързо да осигури необходимата топлина за конкретното помещение, в което има изградена такава инсталация.

Ефективно решение за бита и бизнеса

отопление

Цената е тази, която реално стимулира потреблението на нафта за отоплителни нужди. Редица са предимствата, които този енергиен ресурс притежават. Това, че е евтино гориво, което гарантира чисто и безопасно достигане на предпочитаната температура е едно на ръка. Фактор за инвестиране и партньорство за доставки от Горрел се оказват също така и способността да се прилага за различни обекти.

Не е малък процента на клиентите, които се занимават с:

 • Ресторантьорство;
 • Хотелиерство;
 • Производствена дейност;
 • Офиси и административно обслужване;
 • Училища и детски градини;
 • Складови помещения;
 • Търговски площи;
 • Битови потребители и други.

Сигурно и надеждно, качествено и сравнително екологично е отоплението с дизел. Горивото отговаря на всички европейски норми, а от компанията доставчик притежават необходимите лицензии и документи за извършване на транспорт на опасни товари. Превоза се извършва от специализирани цистерни с под постоянен GPS контрол, което е важно за да могат клиентите да са сигурни в спазването на сроковете за доставки съобразно договорените условия. Гаранция за качество и конкурентни цени са другите приоритети, които биха ви стимулирали да си партнирате с търговец, утвърдил се на българския пазар.