Защо е полезно да имате водомер с дистанционно отчитане?

водомер

Дигитализирането на повечето услуги е причина да бъдат подменяни и измервателните устройства, съобразно които плащаме сметките за използва електрическа енергия или вода. Почти 90 % от електромерите вече са само с дистанционно отчитане като в момента предстои поетапна смяна на аналоговите водомери с такива, които предоставят на дружествата доставчици реална информация за разхода на абонатите. Услугите, които следва да използвате що се отнася до смяната на водомерите с такива от най-ново поколение е необходимо да бъдат от опитни водопроводчици, които имат лиценз и са оторизирани да извършват такива дейности. На https://vikhelp.com/ можете да намерите подробна информация относно това какви са етапите за провеждането на работата и колко ще платите за инсталацията на новия дигитален водомер.

Наложителна ли е смяната на водомера с нов?

Като всяко друго устройство, което се използва за извършване на отчитания и измервания и водомерите не са вечни и могат да се повредят в хода на тяхната експлоатация. Със сигурност това, което ще ви направи впечатление е, че през последните 3-4 години доста се говори за вариантите, които с дистанционно отчитане. Тяхната основна и ключова задача е свързана с това да можете да си осигурите повече удобства що се отнася именно до подобряването на услугата. На практика качественото и коректно отчитане както и намаляването на разходите на дружеството доставчик гарантира на потребителите нормални цени и качествена вода, която да тече от смесителите им.

Наложителна се оказва смяната на водомери, когато:

  • Има нарушения в коректното отчитане;
  • Плащате повече отколкото използвате;
  • Водомера не отчита никакви показания;
  • ВиК дружеството издава конкретно предписание за извършване на смяна, която да бъде направена в срок.

Налага се като цяло на всеки десет години водомерите да бъдат сменяни, тъй като по тях има много метални елементи, които могат да въздействат на работата им. По този начин както абонатите така и дружествата трупат загуби, което не е в полза на никой. Именно това се оказва причината да се провеждат такива ремонтни работи, благодарение на които можете да разчитате на ефективна и сигурна работа на съоръжението.

Какво получавате от услугата?

нов водомер

Не всеки водопроводчик би могъл да извърши смяна на стария аналогов водомер с нов и то дигитален. Тези с дистанционно отчитане са по-специфични и изискват специалистите да са преминали обучение, което да осигури качество на услугата. Разбира се, често технически демонтиране на стария и монтажа на новия е ясно, но инсталацията и свързването на радиомодула налага познания, опит и умения.

В обобщение ще споделим, че при смяна на измервателното устройство с ново има изискване към водопроводчиците, на които ще поверите услугата. Т се отнасят до:

  • Лиценз, който да им е издаден от дружеството доставчик;
  • Да са опитни;
  • Да са преминали обучение за извършване на инсталационни дейности, които се отнасят именно до монтирането на водомери с дистанционно отчитане.

Привилегия е да имате такъв водомер, тъй като по този начин ще ви отпаднат ангажиментите, които до момента сте имали по отношение на осигуряването на достъп на инкасатора до аналоговото измервателно устройство, което е монтирано в дома ви.

Цени

Да, няма как да скрием факта, че при инсталацията на дигитални водомери ще платите повече. Високата тарифа реално се определя от това, че освен апарата се инсталира и радиомодул, който има задачата да предава информация за разхода на съответния имот към софтуера на дружеството – доставчик на вода. Но не бива да изпадате в паника, че това е сериозна тарифа, която няма да можете да си позволите.

Цените за подмяната на водомерите са напълно реалистични и изгодни, те са поносими и освен това гарантират качество и ефективно, точно и прецизно отчитане на разхода на вода, който е напълно реален. С такъв водомер няма риск от надписани и некоректни сметки, което е основателна мотивация да се възползвате от качествени услуги.