За предимствата на услугата „Видеодиагностика на канали“

отпушване на канали

За да се приложи най-правилния и ефективен метод за отпушване на каналии шахти много фирми извършват предварителна диагностика. Диагностицирането се провежда по няколко метода, но този, който дава реална представа за ситуацията към момента е видеодиагностиката. Всъщност ако трябва да дадем точно определение на това какви проблеми спестява този вид помощ със сигурност ползите никак не са малко. Каналите са тъмни и не винаги лесно проходими, което е предпоставка да се използва техника за да бъдат предотвратени мащабни запушвания. Когато има наченки и симптоматика на запушени канали то се налага да се провери какъв е източника на запушването и как би могло по най-безобидния и бърз начин да се отстрани зараждащата се авария. Видеодиагностика на канали е все по-разпространен метод, който на база ендоскопско заснемане дава коректна преценка на екипите къде точно да насочат своето внимание и ангажираност.

Проблемите с канализацията

Независимо дали става въпрос за запушване в домашната канализационна система или отводнителна шахта то за да бъдат предприети максимално добри мерки е важно да се проведе видеодиагностика на канализационните тръби. Причинителя на запушването ще бъде бързо разконспириран и това ще позволи на екипа да се справи с неприятните инциденти, предизвикани от неправилно функциониращите канализационни тръби.

Видеодигнастиката работи на принципа на новите технологии, при които независимо от широчината на тръбата се прилага ТВ камера, която прецизно изследва вътрешността на тръбата по начин, който с просто око и подръчни средства е немислимо да бъде направен.

Предимствата са многобройни, но най-важните и заслужаващи внимание са:

  • Прецизно обследване на състоянието на каналите и причинителя на запушването;
  • Бързина и експедитивност;
  • Без излишни разходи;
  • Гарантирана точност на локализирането на проблема.

Ред причини могат да се превърнат в необходимост от ползването на видеодигнастика на тръбите на канализационната инсталация. Някой от тях са попаднали там поради небрежност, но други са плод на човешката безотговорност и безхаберие. Независимо дали това са строителни отпадъци, санитарни продукти, технически аварии по каналите, струпване на едно място и образуване на бент от листа и клони, както и наличието на други неразлагащи се предмети, в случая диагностицирането с помощта на камера наистина може да реши сложни и на пръв поглед неразрешими проблеми.

Принцип на действие и специфика

Самата камера е апаратна диагностика, с която можете да достигнете до различна дълбочина в зависимост от това колко дълго е жилото, на което е закрепена. На момента можете да получите образ ако камерата е снабдена с дистанционен безжичен достъп и на мобилниня си телефон и лаптоп да видите пътя, през който жилото с камерата преминава. Тръби с диаметър Ф40 до Ф250 без проблем могат да бъдат диагностицирани видеодиагностикаса такива видеорегистратори.

Дали има повредени снадки на тръбния път, както и наличието на замърсявания и предмети затрудняващи пътя на отпадните води бързо могат да бъдат установени именно с видеодигнастичното обследване на каналите.

Видеодиагностиката бива два вида

  • Стандартна ( тази, която описахме току що);
  • Роботизирана. Предимството на тази видеодиагностика е, че е максимално модернизирана и наистина можете да извършвате навигиращи действия дистанционно за да установите къде точно се намира проблема, който образува запушването на канала.

Все повече фирми, които предлагат тази услуга освен моментното диагностициране могат да предложат и диск със запис на пътя, който са обследвали. Така след няколко гледания на направения клип може да се вземе най-прецизно решение за методите на отстраняване на причиненото запушване.

Видеодигностиката е свръхчувствителен метод, който спомага навреме да се извърши проверка на състоянието на канализационните системи и да се предотвратят сериозни материални щети, като такива от земни свличания, разместване на връзки между канализационните тръби, слягане на земни маси и други. Да видите канала „от вътре“ е възможността да реагирате адекватно и прецизно на аварията като спестите време, пари и доста труд.