Има ли потенциал трюфелното производство в България?

летен трюфел

Трюфелното производство у нас се прилага от скоро, но доста предприемачи са впечатлени от идеята  да култивират ценната подземна гъба и да я превърнат в средство за препитание.  Оказва се, са само четири вида трюфелите, които се намират в България и логичните причини за това са климатичните условия, при които те успешно се развиват. Трюфелериите, които се създават с цел култивиране и отглеждане на подземни гъби са една сериозна инвестиция и при правилно стопанисване наистина са предпоставка за развитието на успешен и доходоносен бизнес. Наскоро стана ясно, че е открита още един вид трюфели в бг, който е непознат на нашенските трюфелосъбирирачи, а се оказва дори, че е един съвсем нов вид в световен мащаб.трюфел

Тъй като е сравнително слабо развито трюфелното производство у нас и все още не толкова разпространено както в страни като Италия и Франция, то и научните изследвания по отношение на иновациите и култивирането, както и откриването на нови видове подземни гъби се оказва причина да не се гледа толкова сериозно на този бизнес. А всъщност има огромен потенциал за създаването на трюфелерии и в бг, тъй като има области в страната, в които условията са благоприятни за образуването на тези ценни и скъпи гъби.

Факт е, че бавно, но все пак се увеличава интереса на предприемчивите българи към търсенето и култивирането на трюфели. Въпреки, че в началото на стартирането на този бизнес в БГ бяха познати едва четири основни вида трюфели то днес те наброяват 7 и микробиолози от БАН продължават да провеждат изследвания и анализи на видовото разнообразие на подземните гъби, които се срещат у нас. Характерни и често срещани са белия и черния летен трюфел, но има вече няколко предприемачи, които са предприели и култивирането на заразени с мицел фиданки за отглеждането и на други видове трюфели. Идеята за развитието на този бранш у нас тепърва набира скорост и наистина не липсват ентусиасти, които да се впуснат в това екзотично предизвикателство.

Микробиолози алармират, че при събирането на трюфели е много важно да се спазват определени условия. Не се препоръчва използването на лопати, мотики и всякакви други сечива, които унищожават кореновата система а дърветата, в които се развиват трюфелните гъби.  Дори се акцентира и предприемането на законови мерки и в БГ да се защитят районите, богати на трюфели, като мярка за тяхното пълно унищожаване. А трюфелите са наистина едно природно богатство, слабо познато у нас, но пък с невероятен потенциал, който е добре да запазим и развием като успешен бизнес.