Същност и роля на дренажа при строителство на къщи

дренаж

При строителните дейности на един имот е особено важно да се вземат под внимание редица фактори, които са определящи стабилността на конструкцията и безопасната експлоатация на обекта в дългосрочен план. Всеки етап има своето значение и именно поради това е важно да споделим, че когато става въпрос за ефективност, здравина и дълголетие не е без значение начина на изграждане на основите. Специалисти акцентират на дренажа, който е в основата на качественото отводняване на сгради, които предстои да бъдат построени върху терени с подпочвени води, в близост до водоеми или в региони, в които климата предполага обилни валежи. Тук https://izkopniuslugi.com/drenaz/ можете да прочетете повече за това какво именно представлява дренажа на къща и кои са причините да наемете професионален екип, който извърши този етап от строителните дейности.

Цели на дренажа

За да си изясните колко важна е дренажната система при строителството на къщи е добре да се запознаете с всички онзи етапи, които имат отношение към това да се подсигурят стабилност на сградата. Не е достатъчно само да бъдат излети основи, върху които да се построи обекта. Определящо е да се вземат под внимание и някои основни аспекти, които имат отношение към това да се подсигури ограничаване проникването на вода в сградата. Именно тук идва ролята на дренажа, на който се разчита за създаването на безопасни условия за обитаване на обекта.

Съществено е да подчертаем, че ключовата цел на този основе етап от строителството е свързан с:

  • Намаляване на натиска на подпочвените води върху конструкцията на сградата;
  • Да не се допуска проникването на влага при дъжд в основите;
  • Да се гарантира отводняване, благодарение на което се свежда до минимум риска отпоява на плесен и мухъл в обекта.

Накратко стабилността на един имот зависи до голяма степен от това дали са спазени всички етапи и процедури, които се отнасят до най-важния компонент, а именно дренажа на сградата.

Кой вид дренаж да се приложи?

дренажна система

Според самата функция на дренажа както и метода на изграждане има няколко типа такива системи. Преценка за това кой вариант да се предложи се прави от геолог, който извършва анализ на почвата и според спецификата та терена издава конкретно предписание. Най-важно разбира се е да се осигури защита на сградата, двора и пространствата около обекта. Непрестанната влага, която може да проникне в основите е причина за дестабилизация, поява на мухъл, неприятна миризма и от там алергии, които обитателите на къщата да развият в последствие.

Вида дренаж, който предстои да бъде направен зависи най-общо от:

  • Характеристики на почвата;
  • Наклон на терена;
  • Количество подземни води;
  • Етажност на сградата и други.

Всичко се взима под внимание, тъй като е решаващо да се приложат правилните мерки, които имат отношение към това да се гарантира една по-приемлива, сигурна и безопасна за живеене сграда. Отводняването е важен етап, който следва да бъде извършен от професионален екип, който да приложи всички мерки, които имат отношение към строителството на надеждна сграда.

Колко струва?

Специалистите по проектиране и хидрогеоложки изследвания следва да извършат конкретни действия, които се отнасят до това да се направи точен анализ и подготви коректна оферта що се отнася до дренажната система. В зависимост от това кой вариант би бил определящ за типа обект и цената може да варира.

По-приемлив като оферта е така известният в строителните среди френски дренаж. Ролята му е в това да изведе подземните води от къщата и да се избегне ерозия на почвите. Поносим е и повърхностния вариант, но той не се препоръчва при глинести и по-тежки почви.

За да е ефективен метода на дрениране и да сте спокойно за дълголетието на сградата се доверете на Izkopniuslugi.com.