Кои са особеностите при водене на счетоводсво на транспортни компании?

нранспортни услуги

Различни категории транспортни услуги се предлагат на пазара. У нас бранша е изключително популярен и развит. Касае се за извършване на транспорт както на материали така и на хора от едно място на друго. Предвид широкия спектър на дейността е особено важно да се вземат под внимание редица обстоятелства, които могат да осигурят качествено водене на счетоводството на такива фирми. Още преди да решите да извършвате дейност в тази насока е необходимо да се запознаете с данъчното и осигурителното законодателство, които се отнася до това да се наеме счетоводна къща, която да подпомогне с финансовата отчетност на компанията. При счетоводство на транспортни компании има няколко основни правила, които се отнасят до това да се постигне правилно функциониране на бизнеса ви.

За правилно функциониране на всеки бизнес

Ако тепърва ще регистрирате фирма е необходимо да вземете предвид някои основни неща. Те се отнасят до избор на дружество, под чието ще бъде извършвана услугата. Сигурно сте запознати с основните форми. Те могат да бъдат:

 • Едноличен търгове;
 • Дружество с ограничена отговорност (ООД);
 • Дружество с еднолична ограничено отговорност (ЕООД);
 • Събирателни дружества (СД);
 • Акционерни дружества (АД) и други.

Счетоводителя ще ви даде много точна и правилна информация относно това кои са вариантите, при които ще плащате по-малко разходи така, че този момент никак не е за пренебрегване. Освен това има редица други казуси, които се отнасят до счетоводството на транспортните компании предвид това, че има наем или използване на собствени транспортни средства, при които:

 • Се води отчетност за броя на инвентара;
 • Начисляват се амортизации;
 • Отчисляват се след определен период от време;
 • Бракуват се;
 • Назначават се лица, които да управляват превозните средства;
 • Машините подлежат на технически контрол за изправност и безопасност;
 • Предвиждат се разходи, които се отнасят до застраховане и други.

Имате основателни причини да се възползвате от услугите на специалист. Това ще ви спести доста тревоги и ще подпомогне развитието на фирмата ви в правилна посока. За сте в крак с динамичните процеси, които се отнасят именно до сигурното счетоводно оформление то няма как да се разкъсвате между сметките и необходимостта от това да обслужвате клиенти, контактувате със служители и потенциални партньори.

Как да изберете подходящ счетоводен екип?

Предвид гъвкавостта на услугите, които се предлагат в сферата на счетоводните услуги е важно да отбележим, че има няколко варианта за водене на финансова отчетност. По-големите фирми с достатъчен оборот предпочитат да наемат експерти в счетоводния си отдел, които да се занимават само и единствено със сметките на компанията им. По отношение на по-малките компании обаче се оказва не толкова рентабилно да се поддържат на трудов договор счетоводители. За тях е много по-изгодно да плащат месечен абонамент, тъй като им струва доста по-евтино.

Избора на външна фирма си има своите приоритети и привилегии. Те се отнасят най-вече до това, че в сферата на този тип услуги има компании, които са строго специализирани във воденето на финансовите отчети, които се отнасят до работата на компании от транспортния сектор. Има смисъл да се възползвате от такива финансови къщи, тъй като те в детайли ще ви подсигурят качествено и ефективно счетоводство, което е напълно съобразен с параметрите и обема на вашия бизнес. Определено има значение, тъй като те се ангажират с работата на фирми, които се занимават с:

 • Пътнически превози;
 • Товарни превози;
 • Туристически превози;
 • Транспорт на лица до работното им място;
 • Транспорт на извънгабаритни товари;
 • Услуги с цистерни и други.

Правилните насоки тук са решаващи за спазването на счетоводните процедури. За да бъдат ефективно приложени не бива да пренебрегвате съветите, които ще получите от практиката и опита на счетоводната къща.

В какво се състои счетоводството на транспортни компании?

транспорт

Както време споменахме можете да разчитате на такива услуги, които се отнасят от регистрацията на фирми до всяко едно последващо действие от страна на фирмата. Главните аспекти, за които могат да ви съдействат външните счетоводни фирми се отнасят до:

 • Проследяване на разходите;
 • Отчитане на приходите;
 • Подпомагане на процеса по закупуване на нови транспортни средство особено, ако са на лизинг;
 • Правилно осчетоводяване е завеждане на амортизациите;
 • Изготвяне на финансови анализи;
 • Водене на данъчно счетоводство;
 • Подаване на изискуемите декларации в срок към съответните институции;
 • Извършване на правилна оценка на работата на компанията и други.

Съобразно коректното изпълнение на работата на счетоводната къща, ангажирана с финансовата дисциплина на компанията ви можете да планирате нови инвестиции и да разширите бизнеса си. За добри резултати не се колебайте да потърсите съвети и насоки, които биха били наистина решаващи що се отнася до това да се постигнат наистина благоприятни условия за развитие.

Срещу символична месечна такса можете да си гарантирате спокойствие от гледна точка на това, че счетоводната компания ще се погрижи за цялата административна дейност и съхраняване на документацията, свързана с управлението на фирмата ви.