Какви са ползите за фермерите от селскостопанските застраховки?

застраховки

Всеки бизнес крие редица рискове от загуби и отрицателни баланси. Има обаче такива, които до голяма степен са зависими от природата и нейните капризи. Това налага предприемачите да вземат мерки и да застраховат своята дейност ,което на практика би намалило до голяма степен загубите, които евентуално могат да претърпят. Със сигурност се сетихте, че става въпрос за земеделския бранш и множеството неволи, с които фермерите се сблъскват в своята практика. Но разбира се, че превенция има и днес ще ви я представим. С Булстрад селскостопанска застраховка ви предлагаме една добра възможност не само за вземете нещата в свои ръце, но и да прогнозирате евентуална суша, наводнения, нашествие от вредители и други, които тотално или частично могат да унищожат продукцията ви.застраховки на животни

Булстрад предлага на стопаните два вида земеделски застраховки. Първите са предназначени за различни посеви и култури, а вторите за животни. Разбира се, че спецификата на двата типа дейност изисква да бъдат фиксирани съответните рискове, които от своя страна да намалят разходите от причинените щети и претърпени загуби.

Застраховка „Земеделски култури“ е сред най-предпочитаните от стопанствата, които обработват земеделска земя. Определено този вид селскостопанска застраховка, която се предлага от Булстрад се оказва разумно решение, което до осигури спокойствие на фермерите, които отглеждат култури полско и оранжерийно производство. Независимо, че зеленчуците например се отглеждат в оранжерия и рисковете от загуби и заболявания по растенията са минимални, то една превенция никога не е излишна, тъй като срещу природните капризи трудно можем да се изправим и да им противодействаме. А рисковете, които покрива тази полица са свързани с:

  • Проливен дъжд и градушки;
  • Осланяване;
  • Пожар и унищожаване на корена на културите;
  • Измръзване;
  • Наводнение;
  • Киша.

Освен базовите рискове, които се включват в полицата „Земеделски култури“ стопаните могат да добавят и други, които са характерни за този вид селскостопанска дейност.

Втория вид селскостопанска застраховка, която също има широко приложение сред земеделските стопани е тази, която е предназначени за онези от тях, които отглеждат животни – „Селскостопански животни“. Тук също рисковете никак не са малко и те касаят животни като птици, риба, кошери, пчелни семейства, чифтокопитни и други. Рисковете, които се препоръчват и влизат в базовите полици са:

  • Пожар и природни бедствия, при които се унищожава част и цялото стопанство;
  • Заразни и незаразни заболявания
  • Злополука.

Приоритетни са селскостопанските застраховки, тъй като с минимална премия, платима от земеделските стопани се гарантира спокойствие и сигурност на техния бизнес. Затова се запознайте с условията на Белстрад и вземете нещата в свои ръце.