Ползите от терапията с кислород

Кислородът е основна човешка потребност – без него не бихме оцелели. Въздухът, който дишаме, съдържа приблизително 21 процента кислород. За повечето хора със здрави бели дробове това е достатъчно, но ако страдате от болест или състояние, при които функцията на белите Ви дробове е нарушена, количеството кислород, получено чрез нормално дишане, няма да Ви е достатъчно. Освен това е доказано, че човешкото тяло може да се самолекува когато е подложено на повисока концентарция на кислород. Всичко това е възможно, но при специални условия каквите са присъщи за хипербарните камери, в които подналягане се подава 100% кислород под налягане. Благодарение на тази висока концентарация , кръвната плазма се обогатява с кислород, който бива транспортиран до всяка клетка на тялото, а както всички знаем кислорода е от изключителна важност за нашия организъм.

Терапията с кислород е медицинско лечение, което се предписва и провежда под наблюдението на медицински специалист. Спрямо вашето състояние, лекаря може да Ви предпише конкретен брой сесии и продължителност на всяка от тях. Възможно е да се провежда по една до максимум 2 сесии на ден през интервал от 8 часа.

Измерването на нивата на кислород в кръвта става след изследване на артериална кръв или чрез използване на неинвазивно устройство, наречено пулсоксиметър. Общата цел на лечението е да се поддържат нивата на кислород около или над 88 процента.

Ползите от терапията с кислород

Освен че помага за предотвратяване на сърдечна недостатъчност при хора с тежки белодробни заболявания, лечението с кислород има и много други ползи. Някои проучвания показват увеличаване на процента на преживяемост при пациенти, които се подлагат на терапия с кислород . Според специалистите в HBO Medical Support Center терапията с кислород подобрява съня, настроението, умствената бдителност, издръжливостта и позволява на хората да изпълняват нормални, ежедневни функции.

Безопасно прилагане на лечението с кислород

Въпреки че кислородът е безопасен, незапалим газ, той подсилва изгарянето, което означава, че материалите горят по-лесно в негово присъствие. Точно за това е много е важно да следвате общите указания за безопасност, ако планирате да се подложите на терапия с кислород. Някои полезни съвети, които да следвате, включват:

  • Не е разрешено пушенето и влизането с лесно запалими предмети в барокамерата.
  • Опитайте се да не използвате лосиони или кремове, съдържащи петрол преди терапия с кислород.
  • Носете памучни дрехи.
  • Винаги следвайте инструкциите, предоставени за безопасно използване от медицинските лица.