Рентабилно и ефективно обработване на почвата с култиваторите MASS

ефективно земеделие

При съвременното земеделие използването на животинска тяга и производителност са несъвместими неща. Поради това фермерите, които се възползват от новите технологии и техните преимущества знаят, че за да повишат качеството на добивите, да спестят време и да оптимизират разходите си  е определящо каква техника ще използват при своята ежедневна работа. С цел подобряването плодородието на почвения слой едни от най-ефективните и използвани прикачни инвентари са култиваторите във всичките им форми. Тяхната роля е да извършат така наречената повърхността обработка, изразяваща се в разрохкване на почвата и нейното аериране. За разлика от плуговете тук не се наблюдава обръщателен процес и именно поради това в много голяма степен употребата на култиваторите се  е превърнало в наши дни в основен източник за почвена обработка преди, след и по време на сеитба.  Многообразието от видове култиватори е изключителен приоритет за земеделските стопани, тъй като освен разрохкването на почвата те могат да съчетаят тяхното прилагане също така и при размесването на растителни остатъци,  равномерно разпределяне на торовете за растителна защита, както и ефективно да отстранят упоритата плевелна растителност.култиватори

Едни от най-добрите и предпочитани от земеделските стопани култивиращи ресурси са mass.bg/култиватори. Последвайте линка и се запознайте с вариантите, които водещия производител на висококачествена техника ще ви предостави. Разликата в работните органи на предоставените от MASS култиватори е с оглед повишаване ефективността от всеки извършван механизиран процес за обработка на почвата. Колкото по-наситнена и рохка е почвата, толкова по- добра аерация получават семената, които ще бъдат засети в нея. Освен това имайте предвид, че всеки един от култиваторите могат изключително добре да се справи с плевелите и да размеси почвата с торовете и препаратите, които да обогатят нейните качествени характеристики.

В зависимост от вида на култиваторите могат да бъдат извършвани обработки, които се наричат слято и междуредово култивиране. При слятото култивиране с помощта на прикачния инвентар се обработват площи, които не са заети от каквито и да било култури. Те са изключително производителни по отношение на това да се подобри състоянието на почвата, да стане по-рохка, да се отстранят и размесят остатъците от предишни сеитби и естествено да се елиминират плевелите, които могат да повлияят върху растежа на бъдещите посеви. Слятата обработка с култиваторите на MASS изключително ефективно ще повлияе и на равномерното разпределение на пестицидите, препаратите и торовете за растителна защита.

Освен за слята обработка култиваторите са супер производителни и при обработка на вече засети площи. Тук се използват моделите за така нареченото междуредово култивиране, което е приложимо както при трайните насаждения, така и при окопните култури. Доверете се на култиваторите MASS за ефективно и рентабилно земеделие.