Микрослушалка – технологично устройство за преписване

шпионски джаджи

Учениците и студентите днес станаха доста изобретателни по отношение на начините да не учат, а да получават добри оценки. Преписването винаги е било на мода, но днес то навлиза в едно различно технологично измерение. Практиката показва, че от хартиените пищови са отживелица и тяхното място доста успешно се заема от микрослушалки и всякакви други шпионски устройства, които подпомагат процеса на преписваческата дейност.  А преписвачи винаги е имало и ще има. Независимо от сериозните мерки, които се предприемат за тези изключително сериозни измами все пак има доста ученици и студенти, които успешно се справят с преписването. Микрослушалка поставена в ухото на лицето остава незабелязана от квестора, който щателно проверява всеки един от изпитваните.микрослушалка

Всъщност факта, че микрослушалките са достъпно средство, което всеки би могъл да си набави наистина е достатъчно примамлив, че да инвестирате и вие в едно такова устройство, в което ще ви бъде диктуван текста, който трябва да напишете на белия лист. От начина на разработването на отделната тема зависи дали ще можете да получите желаната оценка или ще разчитате на своите знания по отношение на изпита, който държите. Ползването на микрослушалки по време а изпити, матури,както и такива на високо ниво наистина могат да бъдат максимално показателни за това, че така наречените специалисти, които работят в определени сфери всъщност не разполагат със знанията, които са им нужни. Това води в последствие до редица проблеми и много сериозни професионални грешки, които дори застрашават човешки животи.

Естествено има и безобидни изпити, които изискват време за подготовка, а реално не разполагаме с такова. Ползването на микрослушалка в подобни ситуации би била някакво решение. Можем дори да препоръчаме за такива дисциплини от обща култура ползването на такива шпионски машинарии, които действително ще ви спестят ангажимента от учене. Разбира се, че не е правилно с измама да се получават отлични резултат от хора, които не са прочели дори ред от съответния учебник, а онези, които са положили старание и труд и са учили достатъчно да имат много по-ниска оценка. Действително всеки човек си има самосъзнание и ако разчита на собствените си възможности то е ясно, че крайния резултат ще е реално измерение на знанията, които притежава. Няма как обаче друг, който е използвал микрослушалка да е наясно дали може без да преписва да получи удовлетворяваща оценка единствено разчитайки на собствените си знания. С преписване всъщност лъжете самите себе си, защото не е ясно при какви обстоятелства ще се наложи да ползвате конкретна дисциплина от училищната или студентската скамейка в живота си.