Как се изгражда септична яма?

септични ями

Времената, когато в имоти, които нямат връзка с канализация се копаеха на ръка отминаха. Процеса на изграждане на такова съоръжение освен трудоемко бе и не толкова екологично предвид проникването на замърсявания в почвата. В наши дни производителите на канализационни продукти предоставят една по-сигурна и иновативна формула за качествено и функционално оборудване, което преди всичко се характеризира и с това, че се търси удобство, екосъобразност и безопасна експлоатация години наред. Дори услугата копаене на септична яма и изграждането ѝ е професионално ориентирана, което показва, че има защо да се приложат основни принципи за извършването ѝ. По този начин се намаляват рисковете за възникване на инцидентни и екологични катастрофи.

Особености при изграждане на септични ями

Днес не е компромис да живееш в имот извън населени места, в които няма изградена централна канализация. Все по-често съвременния човек търси вариант да избяга от шумотевицата на големия град и се ориентира към такива варианти за имоти, които няма добра инфраструктура т.е. не са свързани към централна система за отвеждането на отпадните води. Има различни решения, които биха били наистина определящи за това да си подсигурите много добри условия за съхраняване на отпадните води и това са именно септичните ями.

В наши дни самата манипулация е сравнително улеснена, тъй като има доста фирми, които извършват направата на професионални безопасни изкопи с машини. В укрепени изкоп се поставят резервоари за събиране и съхраняване на каналните и отпадни води, които могат от своя страна да бъдат приоритетно почиствани или пък да работят на принципа на мини пречиствателна станция. И в двата варианта си осигурявате:

  • Удобство за използване на всякакви битови дейности, свързани с генерирането на отпадни води;
  • Безопасно съхраняване;
  • Поддържане на много добра хигиена и екологично равновесие в дворното място.

Хубавото при тези съоръжения е това, че можете да разчитате на широк спектър от съоръжения, които са наистина ефективни, удобни и приспособими спрямо нуждите ви.

Какви видове септични ями се изграждат?

яма

Не е въпрос само на копаене на септична яма. Както вече споделихме днес такива услуги не се извършват ръчно, а се разчита на широка гама опции и решения, които се характеризират с осигуряване на експедитивно свършена разбора с помощна на техника и машини. Що се отнася до видов разнообразие при този тип съоръжения имайте предвид, че можете да се възползвате от следната квалификация:

  • Според размера и вместимостта на резервоара;
  • Според сложността на ипълнение;
  • Според типа почва, в която ще се изгражда;
  • Съобразно дълбочината на ямата;
  • Дали ще бъде тип пречиствателна станция или само място за събиране на отпадните води.

Изобщо има доста детайли, върху които да помислите предварително. Те са определящи най-вече за това да бъдете абсолютно сигурни по отношение на осигуряването на по-ефективни и сигурни условия за използването на вашия обект. Преди всичко ви е нужна консултация със специалисти, които биха предоставили по-ефективни и сигурни услуги, които са в основата на осигуряването на една по-благоприятна формула за извършването на ежедневните ви битови навици.

Цени

Разбираемо е да се интересувате от стойността на услугите. Вариантите не са малко като опции за реализиране на вашите интереси и предпочитания, което предполага, че си струва да се вземат под внимание всички онези аспекти и предложения, които имат пряко отношение към това да се гарантира по-добра, по-приемлива среда за живот.

Когато търсите екип за изграждане на септични ями от направата на изкоп до нейната поддръжка ви съветваме да се обърнете към професионалисти. Това преди всичко би ви гарантирало максимално удобство и сигурност, качество и дълъг експлоатационен период. А самата крайна цена се определя по индивидуален принцип, в който са включени всички особености на терена, тип на резервоара и други детайли, които имат отношение към вашето удобство и експлоатационни характеристики на съоръжението.