Бетоновите смеси като основен строителен материал в съвремието

Във връзка с експлоатационните показатели и видовете бетон, които се предлагат за строителния бранш е важно да се отбележи, че производствения цикъл на един от основните строителни материали преминава през строг контрол. И ако си мислите, че във всеки гараж или нерегламентиран склад могат да се забъркат бетонови смеси сте доста далеч от реалността. Без значение дали се използва за жилищни сгради, настилки, пътни съоръжения и други бетонови елементи производството на тази важна за съвременния живот смес се извършва в специализирани бази, които са прието да бъдат наричани бетонов център. И още нещо важно в случая, което е добре да знаете като информация е, че не всеки предприемач може да бъде част от бранша. Изискванията към бетоновите центрове, в които се произвеждат смеси за строителството подлежат на сертификация, която е свързана с нормите на БДС както и европейските стандарти за качество и контрол.

Производство на бетон от различен клас

Има регламентирани класове бетон и бетонови смеси. Те се делят на база това, че се прилагат в различни строителни обекти, при които изискванията за полагане, втвърдяване, мразоустойчивост ,влагоустойчивост и други са в различни цифрови измерения. Това всъщност налага и строгия контрол при производството на строителния материал и високите изисквания, които бетоновите бази следва да изпълняват съобразно стандартите и предписаните регламенти.

Класификацията на бетона, произвеждан в бетонови сертифицирани бази бива:бетон

  • В зависимост от плътността. Тук се разграничават няколко вида бетон, а именно лек, свръх лек, тежък и обикновен. В зависимост от това в какъв строителен обект ще бъде влаган е приоритетно за строителите да използват съответния вид бетон с цел да се осигури качествена и здрава конструкция на сградата или съоръжението;
  • Условия за втвърдяване. Всеки бетонов възел прилага утвърдени рецептури за съответните видове бетонови смеси. В зависимост от това в какъв сезон ще се прилагат и каква е степента на бързина при втвърдяването се разграничават няколко типа бетонови смеси – такъв, който се втвърдява при стандартни климатични условия и положителни температури, а втория вид е бързо втвърдяващ чрез топлинна обработка;
  • Съобразно едрината на добавките. Тук се наблюдават – едрозърнест бетон, среднозърнест, дребнозънсет;
  • Според типа на приложимост – дали ще бъде подложен на високо натоварване от тежести, вода или специфични условия;
  • Ниво на якост – с висококякостни показатели и обикновен.

Тези качествени измерения изискват непрекъснат и строг контрол за производството на строителните материали в бетонови бази, както вече подчертахме сертифицирани и отговарящи на стандартите, утвърдени от законодателя.

Приложимост, производство и якостни свойства

Бетона по своята структура е композитен материал в чиито състав влизат три основни съставки- вода, пясък(чакъл) и цимент.  В зависимост от търсеното ниво на устойчивост на якост, водонепропускливост и други показатели, които са нужни за съответния строителен обект в бетоновите центрове се произвеждат класове и видове бетони, които да отговорят на стандартите за приложимост.

За да се увеличи нивото на якост на опън при много строителни обекти се използва така наречения армиран бетон. Идеята е да се създаде основа, колони или други носещи компоненти, които да изградят стабилна връзка между бетона и армировката, способстваща за установяването на безспорни устойчиви на натоварване качества. Такива армирани бетони използват:

  • Стоманена прътова армировка;
  • Дисперсно армиран бетон- влагат се стоманени или полимерни фибри, които увеличават нивото на якост на опън;
  • Без армировка. Не са малко и елементите ,в които няма как да се добави армировка. Такива са фундаменти, язовирни стени и други. За целта в тези бетонови смеси се влагат химични субстанции, които да повишат в максимална степен устойчивостта на вече втвърдения бетон.

От древността бетона е смятан за един от важните строителни материали. Днес регламентираното му производство в бетонови бази дава на строителството гаранции за повишени качества, здравина и устойчивост.